The Market

372
102
42
等級4
494
0
2016-04-27 9129 瀏覽
又去到The Market,今次已經係數唔到第幾次食呢間酒店嘅buffet啦 去到當然先食冷盤啦!冷盤好豐富喎,就算係午市都有大大隻長腳蟹同埋龍蝦鉗。刺身有六款選擇,三文魚係最好食,好多魚油 除咗冷盤,熱盤都有唔少選擇,而且仲好有質素。呢個都係The Market大勝其他buffet嘅原因。椰子雪耳雞湯入味香濃。海車雞飯雞滑飯香,連醬汁都係高水準。清湯腩好香,食得出係煲左好耐既湯底。而燒烤部既牛扒同羊架都係一流,比得上中高價西餐廳製作,唔只自助餐質素。果日狀態麻麻,最後只食了一round甜品!
更多

又去到The Market,今次已經係數唔到第幾次食呢間酒店嘅buffet啦 


去到當然先食冷盤啦!冷盤好豐富喎,就算係午市都有大大隻長腳蟹同埋龍蝦鉗。刺身有六款選擇,三文魚係最好食,好多魚油 


各式冷盆
112 瀏覽
0 讚好
0 留言


酥皮湯
131 瀏覽
0 讚好
0 留言


除咗冷盤,熱盤都有唔少選擇,而且仲好有質素。呢個都係The Market大勝其他buffet嘅原因。

椰子雞湯
128 瀏覽
0 讚好
0 留言
清湯腩
105 瀏覽
0 讚好
0 留言


椰子雪耳雞湯入味香濃。海車雞飯雞滑飯香,連醬汁都係高水準。清湯腩好香,食得出係煲左好耐既湯底。而燒烤部既牛扒同羊架都係一流,比得上中高價西餐廳製作,唔只自助餐質素。

果日狀態麻麻,最後只食了一round甜品

甜品
133 瀏覽
0 讚好
0 留言
(以上食評乃用戶個人意見 , 並不代表OpenRice之觀點。)
張貼
評分
味道
環境
服務
衛生
抵食
用餐日期
2016-04-26
用餐途徑
堂食
人均消費
$320 (午餐)
推介美食
各式冷盆
椰子雞湯
清湯腩
甜品
  • 羊架
  • 雪糕
  • 長腳蟹
  • 海南雞飯