112
17
1
等级3
47
1
2020-04-25 2905 浏览
Lamlam脷 Lamlamli Bakery (4.6/5) 🌕🌕🌕🌕🌗推荐程度:🔥🔥🔥🔥🔥 (5🔥为最高)鲜有带大家去食甜品🍮,平时我成日推介正餐🍚🍝或者小食🍗🍤,竟然比依间甜品🍮店吸引住,其实呢间店由网店📱🖥开始做起,中间经过唔同难关🌪🌊,去到今时今日嘅实体店👏,呢间位於太子嘅Lamlamli Bakery,主打千层蛋糕🍰,千层蛋糕🍰早几年就已经风『魔』全城,好多人食过呢间更加同Lady M嘅千层蛋糕🍰媲美,价钱系Lady M 一半嘅Lamlam Li 究竟好唔好食呢?系刚刚🎉开张🎊嘅时候,好多唔同嘅媒体都有报道呢间店,所以我一早就知道呢间千层蛋糕店。 Lamlam脷真系好多人捧场,由下午一点🕐开始营业🈺,由於人手制作需时⏳,所以每日切件都有限,切件❌不设预留,即使每人限买2️⃣件,都唔洗一个钟就全部卖晒🕑🔚。大家唔想摸门钉嘅话就早啲黎啦,我次次都准时一点🕐前就黎到,所以次次黎到都一定买到🤗,同埋记住逢星期一🗓休息,Follow Lamlamli IG,每日📆都会讲听日有咩款千层蛋糕,去之前可以提前谂定食咩好🤔……抹茶流心千层蛋糕 (切件) ($34) (4.8/5) 🌕🌕🌕🌕🌖每次
更多
Lamlam脷 Lamlamli Bakery (4.6/5) 🌕🌕🌕🌕🌗
推荐程度:🔥🔥🔥🔥🔥 (5🔥为最高)
54 浏览
1 赞好
0 留言

鲜有带大家去食甜品🍮
,平时我成日推介正餐🍚🍝或者小食🍗🍤,竟然比依间甜品🍮店吸引住,其实呢间店由网店📱🖥开始做起,中间经过唔同难关🌪🌊,去到今时今日嘅实体店👏,呢间位於太子嘅Lamlamli Bakery,主打千层蛋糕🍰,千层蛋糕🍰早几年就已经风『魔』全城,好多人食过呢间更加同Lady M嘅千层蛋糕🍰媲美,价钱系Lady M 一半嘅Lamlam Li 究竟好唔好食呢?

51 浏览
0 赞好
0 留言


47 浏览
0 赞好
0 留言

系刚刚🎉开张🎊嘅时候,好多唔同嘅媒体都有报道呢间店,所以我一早就知道呢间千层蛋糕店。 Lamlam脷真系好多人捧场
,由下午一点🕐开始营业🈺,由於人手制作需时⏳,所以每日切件都有限,切件❌不设预留,即使每人限买2️⃣件,都唔洗一个钟就全部卖晒🕑🔚。大家唔想摸门钉嘅话就早啲黎啦,我次次都准时一点🕐前就黎到,所以次次黎到都一定买到🤗,同埋记住逢星期一🗓休息,Follow Lamlamli IG,每日📆都会讲听日有咩款千层蛋糕,去之前可以提前谂定食咩好🤔……

59 浏览
0 赞好
0 留言

抹茶流心千层蛋糕 (切件) ($34) (4.8/5) 🌕🌕🌕🌕🌖

每次黎到我都会叫嘅抹茶流心🤫✌️,亦系呢间店最受欢迎千层蛋糕之一
,所以好容易就会卖晒
。店舖得几个座位,所以唯有外卖自取去最近快餐店食。价钱黎讲合理💸,贵一倍💸💸嘅千层蛋糕大有人在,千层蛋糕侧面睇好有层次感。用叉一笃落去,个抹茶流心流晒出黎
,好治癒
,啱晒打卡影相,用IG Boomerang 拍好有动感

未食已经闻到好浓嘅抹茶🍵味,讲左咁耐,一於试吓好唔好食,第1️⃣啖即刻食个抹茶🍵流心先,个抹茶流心味好重好浓厚抹茶味
,有少少甜。第二啖食翻其他位中和翻,我想讲呢间嘢千层蛋糕真系好出色
,食完第二啖已经系咁食。呢间店千层蛋糕好比心机整💛,食得出个种千层嘅感觉,每一层都做到好薄好滑😋,始终人手整每啖口感都会有啲啱同,反而每一啖都比到我惊喜🥳,口感相当丰富🥰,上面仲放左抹茶🍵粉点缀,好满足好幸福,不过一个人只可以限买✌️件,不过食2️⃣件都啱啱好咖啦。

抹茶流心千层蛋糕 (切件)
$34
59 浏览
0 赞好
0 留言朱古力流心千层蛋糕 (切件) ($34) (4.5/5) 🌕🌕🌕🌕🌗

我真系好种意流心咖
。比起其他千层蛋糕黎讲,我锺意流心千层多啲。朱古力🍫流心一样好受欢迎,所以都好容易会卖晒
。价钱同抹茶🍵流心一样,同样用叉笃落去,个朱古力🍫流心流晒出黎,同样好治癒
。第一啖同样食个流心先,个朱古力流心味好重苦涩味,一只苦中带甜嘅黑朱古力🍫,同样每一层都做到好薄好滑😋,口感无抹茶🍵个只咁好食,不过都系好满足好幸福
……

朱古力流心千层蛋糕 (切件)
$34
56 浏览
0 赞好
0 留言7寸抹茶流心千层(生日)蛋糕 (原个) ($210) (4.5/5) 🌕🌕🌕🌕🌗

唔得闲一点钟🕐排队买,或者每次食得✌️件唔够喉,或者想买比屋企人Share👨‍👩‍👧‍👦食。由於切件限量无得留,咁唯有要原个🎂先可以预留。次次有人生日🎂都唔记得订,呢间真系好多人订千层蛋糕,至少要提早三至四个月📅先订到。可能疫情关系,今次提早一个月左右就订到啦✌️。

7寸抹茶流心千层蛋糕 (原个)
$210
136 浏览
1 赞好
0 留言本身我预订咗7寸抹茶🍵流心千层(生日)蛋糕🎂($210)加云石面($40)加字($8)。当日我专登过去拎个千层蛋糕🎂,店员竟然话唔记得左加云石面😨,已经落左抹茶粉加唔到,而且我一早讲左要加字又话唔记得左加😱,等左咁耐临拎先话无😭,晴天霹雳,万幸嘅系佢无唔记得左我系预订个味系抹茶流心😓。跟住佢净系送左个生日🎂牌比我当补偿,佢仲要睇住个名都写错🤨,第三次先写翻啱。呢间预订原个千层(生日)蛋糕错漏百出😥,虽然佢早一日有WhatsApp 提示通知📲,唔惊唔记得左去拎,不过个千层蛋糕啲野啱齐呢
……

7寸抹茶流心千层蛋糕 (原个)
$210
49 浏览
0 赞好
0 留言


价钱黎讲性价比高几抵食,原个千层蛋糕有八至九个切件
,所以买原个系抵食好多,切件嘅话可以试多几种味道。原个抹茶流心卖相和味道同切件大同小异,唔洗讲都知,原个抹茶流心紧系满足啲啦
,一切落去啲抹茶流心就左边右边流晒出黎,个画面好靓好治癒
,同埋原个可以同屋企人Share👨‍👩‍👧‍👦食呀嘛,屋企人食过都觉得好好食,仲话要下次再订喎
,食过返寻味
……


------------------------------
总括嚟讲,呢间 Lamlam脷 嘅千层蛋糕真系好出色
,皮薄馅靓,提早排队都值得
,我好推荐大家黎 Lamlam脷 食千层蛋糕,特别推荐大家食抹茶流心千层蛋糕
。至於预订原个呢我有少少失望,预订原个有唔少遗留及错误,希望当我下次预订原个嘅时候有改善到啦
……
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
外卖自取
庆祝纪念
生日
推介美食
抹茶流心千层蛋糕 (切件)
$ 34
朱古力流心千层蛋糕 (切件)
$ 34
7寸抹茶流心千层蛋糕 (原个)
$ 210
7寸抹茶流心千层蛋糕 (原个)
$ 210