192
12
4
等级3
78
0
2020-01-27 51 浏览
有日同位想溜冰既人兄黎到Megabox 点知遇岩有冰上曲棍球比赛无得溜冰 就睇下比赛 睇睇下觉得场边位好冻又肚饿 search到楼上有间cafe 叫熊小馆 原来里面全间都系熊仔 而且坐得近出面位 个头伸一伸高就睇到楼下既溜冰比赛 几好 然後野食我地就叫左烧美国谷饲厚沏小牛扒伴醋渍野菌 同埋蜂蜜味bbq烧猪软骨 另外加多左份小食啤酒脆浆洋葱圈叫七成熟都仲有啲实 食落仲有小韧 不过牛肉味香浓 配料同薯条都好食 还可以接受 会因为佢地既猪肋骨同洋葱圈再黎 所以有机会再叫你个 会拣五成再试多次佢相反佢既蜂蜜味bbq烧猪软骨就好出色 骨同肉都煮到好软淋 入口松化软滑 脂香味一流 酱汁好出色 蜂蜜味bbq酱好惹味 另外洋葱圈标名用啤酒脆浆炸果然真系好够脆 仲好够热 咬落脆到shortshort声 随圈仲有沙律酱同柠檬汁 超开胃 咬开洋葱鲜嫩香甜 超推呢度既洋葱圈同猪肋骨 好味
更多
有日同位想溜冰既人兄黎到Megabox 点知遇岩有冰上曲棍球比赛无得溜冰 就睇下比赛 睇睇下觉得场边位好冻又肚饿 search到楼上有间cafe 叫熊小馆
4 浏览
0 赞好
0 留言

原来里面全间都系熊仔 而且坐得近出面位 个头伸一伸高就睇到楼下既溜冰比赛 几好 然後野食我地就叫左烧美国谷饲厚沏小牛扒伴醋渍野菌 同埋蜂蜜味bbq烧猪软骨 另外加多左份小食啤酒脆浆洋葱圈
9 浏览
0 赞好
0 留言

叫七成熟都仲有啲实 食落仲有小韧 不过牛肉味香浓 配料同薯条都好食 还可以接受 会因为佢地既猪肋骨同洋葱圈再黎 所以有机会再叫你个 会拣五成再试多次佢
烧美国谷饲厚沏小牛扒伴醋渍野菌
2 浏览
0 赞好
0 留言

相反佢既蜂蜜味bbq烧猪软骨就好出色 骨同肉都煮到好软淋 入口松化软滑 脂香味一流 酱汁好出色 蜂蜜味bbq酱好惹味
蜂蜜bbq味猪肋骨
0 浏览
0 赞好
0 留言

另外洋葱圈标名用啤酒脆浆炸果然真系好够脆 仲好够热 咬落脆到shortshort声 随圈仲有沙律酱同柠檬汁 超开胃 咬开洋葱鲜嫩香甜 超推呢度既洋葱圈同猪肋骨 好味
啤酒浆脆洋葱圈
0 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
用餐时段
晚餐
推介美食
蜂蜜bbq味猪肋骨
啤酒浆脆洋葱圈
等级3
91
0
2020-01-24 96 浏览
依间餐厅以熊仔为主题,入面有好多熊仔公仔,仲有一个位置系比小朋友玩煮饭仔,好岩有小朋友既家庭去食饭。我地见到佢个二人餐都几抵食,包咗汤、牛油包、前菜、两个主食、甜品同埋餐饮。餐汤系罗宋汤,个汤好足料,有好多汤料,包括薯仔、红萝卜、西芹等。个汤都好入面,吾会话好稀咁。前菜方面,我地拣咗法式香草牛油焗田螺,依个菜式系将田螺放系薯蓉上面,啲薯蓉好好食,因为系好绵同埋有浓郁既cream味。我地见到个白酒忌廉煮蓝青口几吸引,所以就叫咗,啲青口真系好重忌廉味,同埋都几新鲜。主菜叫咗蜂蜜bbq烧猪仔骨,猪仔骨好入味同埋惹味,而且仲好淋添。另一个主菜系蕃茄奶油吞拿鱼螺丝粉,无谂骨蕃茄同奶油一齐都几夹,个蕃茄令到奶油无咁heavy。
更多
依间餐厅以熊仔为主题,入面有好多熊仔公仔,仲有一个位置系比小朋友玩煮饭仔,好岩有小朋友既家庭去食饭。
1 浏览
0 赞好
0 留言
1 浏览
0 赞好
0 留言
5 浏览
0 赞好
0 留言

我地见到佢个二人餐都几抵食,包咗汤、牛油包、前菜、两个主食、甜品同埋餐饮。
35 浏览
0 赞好
0 留言

餐汤系罗宋汤,个汤好足料,有好多汤料,包括薯仔、红萝卜、西芹等。个汤都好入面,吾会话好稀咁。
4 浏览
0 赞好
0 留言

前菜方面,我地拣咗法式香草牛油焗田螺,依个菜式系将田螺放系薯蓉上面,啲薯蓉好好食,因为系好绵同埋有浓郁既cream味。
2 浏览
0 赞好
0 留言
2 浏览
0 赞好
0 留言

我地见到个白酒忌廉煮蓝青口几吸引,所以就叫咗,啲青口真系好重忌廉味,同埋都几新鲜。
2 浏览
0 赞好
0 留言

主菜叫咗蜂蜜bbq烧猪仔骨,猪仔骨好入味同埋惹味,而且仲好淋添。
3 浏览
0 赞好
0 留言

另一个主菜系蕃茄奶油吞拿鱼螺丝粉,无谂骨蕃茄同奶油一齐都几夹,个蕃茄令到奶油无咁heavy。
2 浏览
0 赞好
0 留言
3 浏览
0 赞好
0 留言
2 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级3
30
0
2020-01-17 134 浏览
位於megabox 的【熊小馆】如果我冇记错之前好似系在企业广场内一间小小的餐厅不太显眼。现在搬到一个人来人往的商场位置也变得大了很多, 感觉完全不一样。今日同同事到这里来一个午餐, 12点到达不用排队可以直接入内,如果过多10来分钟就已经人山人海了。叫得【熊小馆】当然用上大量有关熊的摆设, 好似门口放了两只比我还要大的熊公仔, 真系好可爱呀。最吸引就是里面有一个小地方专为小朋友而设里边可以看图书也有除房仔让这里变成一间亲子餐厅。午餐有12款选择, 价钱又58度72蚊不等, 丰检由人今日我不太肚饿所以拣了一份沙律。【烧鸡华都夫沙律 $62】华都夫沙律【 Waldorf salad】根据纲上资料……出现在 1890 年代纽约市的 Waldorf-Astoria 大饭店,当时所用的材料十分简单,仅使用了苹果丁、西洋芹菜丁及上等的美乃滋酱;由於材料及作法均十分容易准备,这道沙拉经过多年来仍受大众欢迎,而材料方面经过多年也略为变化,除了原有的苹果丁及芹菜丁之外,果乾及核果也陆续出现在这道沙拉中。说回这个沙律送上使卖相已经不太吸引没有任何色彩。首先试这个烤鸡肉, 完全唔觉得这个是经过烧烤的鸡肉,
更多
位於megabox 的【熊小馆】如果我冇记错之前好似系在企业广场内一间小小的餐厅不太显眼。现在搬到一个人来人往的商场位置也变得大了很多, 感觉完全不一样。
4 浏览
0 赞好
0 留言


4 浏览
0 赞好
0 留言

今日同同事到这里来一个午餐, 12点到达不用排队可以直接入内,如果过多10来分钟就已经人山人海了。叫得【熊小馆】当然用上大量有关熊的摆设, 好似门口放了两只比我还要大的熊公仔, 真系好可爱呀。
4 浏览
0 赞好
0 留言


0 浏览
0 赞好
0 留言


最吸引就是里面有一个小地方专为小朋友而设里边可以看图书也有除房仔让这里变成一间亲子餐厅。
4 浏览
0 赞好
0 留言


午餐有12款选择, 价钱又58度72蚊不等, 丰检由人今日我不太肚饿所以拣了一份沙律。
36 浏览
0 赞好
0 留言


【烧鸡华都夫沙律 $62】华都夫沙律【 Waldorf salad】根据纲上资料……出现在 1890 年代纽约市的 Waldorf-Astoria 大饭店,当时所用的材料十分简单,仅使用了苹果丁、西洋芹菜丁及上等的美乃滋酱;由於材料及作法均十分容易准备,这道沙拉经过多年来仍受大众欢迎,而材料方面经过多年也略为变化,除了原有的苹果丁及芹菜丁之外,果乾及核果也陆续出现在这道沙拉中。

2 浏览
0 赞好
0 留言


说回这个沙律送上使卖相已经不太吸引没有任何色彩。首先试这个烤鸡肉, 完全唔觉得这个是经过烧烤的鸡肉, 只是表明有少许烧烤过的纹路。 放入口好鞋又冻又没有味道, 非常差的鸡肉, 食左一块鸡肉已经放弃了。
2 浏览
0 赞好
0 留言

至於其他蔬菜就只有生菜一种, 颜色不够翠绿好明显是不是新鲜的生菜没有甜味有没有水份。面头放了一些果实牌子就是这样的一个沙律完全不合格。幸好今天完全不太肚饿所以不吃这个沙律也没有什麽问题, 只是浪费了金钱。
1 浏览
0 赞好
0 留言


位於写字楼区午餐越来越多人, 员工应接不暇, 我们追了很久才把食物送上, 最後还要亲自到酒吧里自己去领取餐饮……如果唔计都唔知等到几耐啦。
我们是这里附近的员工上可以享有九折优惠即是免了加一都,有少少吸引啦。
今次俾喊脸因为这个沙律味道真系不合格。其实之後都再到这间餐厅一次这个时候叫了一份牛肉汉堡包味道不错,推介这间餐厅的午餐是牛肉汉堡,如果是牛肉汉堡的话我会给你一个OK脸。
1 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2019-10-18
用餐途径
堂食
人均消费
$70 (午餐)
等级3
30
0
2020-01-16 94 浏览
去左九龙湾magabox行街街,行到肚饿,又搵食啦,睇水牌既时候,两个小朋友见到「熊小馆」既名亲话要去食。但其实我地成家都无食过呢间餐厅罗!入到去原来系一间用熊仔便主题既餐厅。咁我地坐底左之後,见到有2人餐~$298有汤+餐包,前菜,主菜,饭/意粉,2个甜品,2杯野饮。一个字:抵!汤系罗宋汤+餐包系蒜蓉包,就系台面呢只熊!前菜,我地叫左法式香草牛油焗田螺,下面系薯蓉黎,上面有大约6-7粒田螺主菜叫左美国安格斯牛肩扒,都好大碟牙!仲有好耐薯条。之後叫左个饭,芝士焗忌廉菠菜龙利柳饭,呢个坚好食,个汁好正,入面仲有两大旧龙利柳。甜品系雪糕,有得拣口味!牙仔牙女好开心!最後饮品都系拣得最爱既柠檬茶值得一提:有个小朋友玩既游戏阁。加左10%服务费系238蚊
更多
去左九龙湾magabox行街街,行到肚饿,又搵食啦,睇水牌既时候,两个小朋友见到「熊小馆」既名亲话要去食。但其实我地成家都无食过呢间餐厅罗!入到去原来系一间用熊仔便主题既餐厅。

咁我地坐底左之後,见到有2人餐~$298
有汤+餐包,前菜,主菜,饭/意粉,2个甜品,2杯野饮。一个字:抵!
19 浏览
0 赞好
0 留言

汤系罗宋汤+餐包系蒜蓉包,就系台面呢只熊!
1 浏览
0 赞好
0 留言

前菜,我地叫左法式香草牛油焗田螺,下面系薯蓉黎,上面有大约6-7粒田螺
3 浏览
0 赞好
0 留言

主菜叫左美国安格斯牛肩扒,都好大碟牙!仲有好耐薯条。
1 浏览
0 赞好
0 留言

之後叫左个饭,芝士焗忌廉菠菜龙利柳饭,呢个坚好食,个汁好正,入面仲有两大旧龙利柳。
2 浏览
0 赞好
0 留言

甜品系雪糕,有得拣口味!牙仔牙女好开心!
0 浏览
0 赞好
0 留言

最後饮品都系拣得最爱既柠檬茶
0 浏览
0 赞好
0 留言

值得一提:有个小朋友玩既游戏阁。
0 浏览
0 赞好
0 留言

加左10%服务费系238蚊
0 浏览
0 赞好
0 留言

(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2020-01-12
用餐途径
堂食
人均消费
$60 (晚餐)
等级4
170
0
2020-01-12 243 浏览
成间餐厅有好多熊啤啤公仔,超得意,而且可以拎回自己坐位陪住自己享用晚餐,咩压力都消晒,心情舒缓左,同朋友order左二人套餐$298餐汤+法包法式香草牛油焗田螺,田螺清洗得乾净,焗得软淋好香牛油味深海带子拼酱烧汁牛柳,带子煎过肉质较弹牙,牛柳份量厚身,容易切开,系七成熟,口感一d都唔韧露笋野菌意大利饭,饭粒带湿和较黏,口感同样烟烟韧韧,这个不错而且又系素食材料,可以中和返食得太多肉类生日版心太软,需加$24,其实并没有人生日,只系想看看有咩区别,不过冇睇过原装版,所以估计系在碟上花左心思既摆设,言归正传,心太软够热,有流心效果,好正冻柠水热柠檬草蜜茶
更多

0 浏览
0 赞好
0 留言

0 浏览
0 赞好
0 留言

0 浏览
0 赞好
0 留言

成间餐厅有好多熊啤啤公仔,超得意,而且可以拎回自己坐位陪住自己享用晚餐,咩压力都消晒,心情舒缓左,同朋友order左二人套餐$298

2 浏览
0 赞好
0 留言

餐汤+法包

3 浏览
0 赞好
0 留言

法式香草牛油焗田螺,田螺清洗得乾净,焗得软淋好香牛油味

1 浏览
0 赞好
0 留言

深海带子拼酱烧汁牛柳,带子煎过肉质较弹牙,牛柳份量厚身,容易切开,系七成熟,口感一d都唔韧

1 浏览
0 赞好
0 留言

露笋野菌意大利饭,饭粒带湿和较黏,口感同样烟烟韧韧,这个不错而且又系素食材料,可以中和返食得太多肉类

3 浏览
0 赞好
0 留言

生日版心太软,需加$24,其实并没有人生日,只系想看看有咩区别,不过冇睇过原装版,所以估计系在碟上花左心思既摆设,言归正传,心太软够热,有流心效果,好正

1 浏览
0 赞好
0 留言

冻柠水

1 浏览
0 赞好
0 留言

热柠檬草蜜茶
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级1
3
0
对上一次食系全场得两三枱客,今次星期六去算坐到8成人,多数都亲子,因为话哂系熊熊主题餐厅!今次太多小朋友,部长无拎bear bear过来同我坐了,haha. 同样地都系叫2人餐因为抵食,但今次食物好似唔太够热,个前菜蛋黄酱焗露荀唔入味麻麻地,主食牛肩7成岩岩好唔太硬,芝士蜜桃去骨鸡髀饭就有d失望,因为我一见就话同一哥焗猪扒饭一样😂😂我男友ok, 但我就食少d. 反而雪糕今次好d,会软身d! 整体多数都系食环境,所以我都几锺意。
更多
对上一次食系全场得两三枱客,今次星期六去算坐到8成人,多数都亲子,因为话哂系熊熊主题餐厅!今次太多小朋友,部长无拎bear bear过来同我坐了,haha. 同样地都系叫2人餐因为抵食,但今次食物好似唔太够热,个前菜蛋黄酱焗露荀唔入味麻麻地,主食牛肩7成岩岩好唔太硬,芝士蜜桃去骨鸡髀饭就有d失望,因为我一见就话同一哥焗猪扒饭一样😂😂我男友ok, 但我就食少d. 反而雪糕今次好d,会软身d! 整体多数都系食环境,所以我都几锺意。
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2019-12-28
用餐途径
堂食
用餐时段
晚餐
庆祝纪念
纪念日
用餐优惠
信用卡优惠
等级4
111
0
除了熊仔布置~仲好多熊熊毛公仔可以借嚟影相,仲有儿童游戏区~心里大叫果然系亲子餐厅~小小的一个区域,已经令小朋友玩得开心~望望餐牌,食物以西式为主,而且价格亲民!🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢除了套餐,单点食物可以另加$28有餐汤、法包及饮品(特饮另加$16)是日餐汤:罗宋汤好味,仲好多汤料~法包香脆!尼哥斯吞拿鱼沙律伴温泉蛋 $68有薯仔、露荀、灯笼椒同好多吞拿鱼,加上酸味味黑醋汁,好夹!温泉蛋煮得好好,蛋白软身,流心蛋黄~蜂蜜味BBQ烧猪仔骨 $140薯条劲脆!猪仔骨肉嫩,唔会痴牙😆本身条猪仔骨已经好好味,另外有个烧汁味道适中,唔会太浓太咸💯,加同唔加都好食!上枱先知有跟沙律,都系黑醋汁~啤酒脆浆炸洋葱圈$48$48!咁多个圈!都好抵下喎!脆脆外层~入面洋葱甜甜~热气又好食!蔷薇之恋:柚子加玫瑰花茶,柚子味比花味更出,我个人觉得甜咗啲~你总是心太软心太软好耐无食,觉得唔错,外层微脆,内里流心~一齐share不会过甜~
更多
除了熊仔布置~仲好多熊熊毛公仔可以借嚟影相,仲有儿童游戏区~心里大叫

45 浏览
0 赞好
0 留言

26 浏览
0 赞好
0 留言

果然系亲子餐厅~小小的一个区域,已经令小朋友玩得开心~


望望餐牌,食物以西式为主,而且价格亲民!🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢
除了套餐,单点食物可以另加$28有餐汤、法包及饮品(特饮另加$16)
餐汤法包
31 浏览
0 赞好
0 留言

是日餐汤:罗宋汤
好味,仲好多汤料~法包香脆!

尼哥斯吞拿鱼沙律伴温泉蛋
$68
20 浏览
0 赞好
0 留言

尼哥斯吞拿鱼沙律伴温泉蛋 $68
有薯仔、露荀、灯笼椒同好多吞拿鱼,加上酸味味黑醋汁,好夹!
温泉蛋煮得好好,蛋白软身,流心蛋黄~

蜂蜜味BBQ烧猪仔骨
$140
20 浏览
0 赞好
0 留言

蜂蜜味BBQ烧猪仔骨 $140
薯条劲脆!猪仔骨肉嫩,唔会痴牙😆本身条猪仔骨已经好好味,另外有个烧汁味道适中,唔会太浓太咸💯,加同唔加都好食!
上枱先知有跟沙律,都系黑醋汁~

啤酒脆浆炸洋葱圈
$48
22 浏览
0 赞好
0 留言

啤酒脆浆炸洋葱圈$48
$48!咁多个圈!都好抵下喎!
脆脆外层~入面洋葱甜甜~热气又好食!


蔷薇之恋
28 浏览
0 赞好
0 留言

蔷薇之恋:柚子加玫瑰花茶,柚子味比花味更出,我个人觉得甜咗啲~


心太软
33 浏览
0 赞好
0 留言

你总是心太软
心太软

好耐无食,觉得唔错,外层微脆,内里流心~一齐share不会过甜~


(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
用餐时段
晚餐
推介美食
餐汤法包
尼哥斯吞拿鱼沙律伴温泉蛋
$ 68
蜂蜜味BBQ烧猪仔骨
$ 140
啤酒脆浆炸洋葱圈
$ 48
蔷薇之恋
心太软
等级4
115
0
2019-09-20 724 浏览
带小朋友去MegaBox,我通常都会去熊小馆,一来有咁多熊仔陪你食饭,心情都特别好,二来小朋友有地方玩,咁我就可以安静一下啦!今日同小朋友一齐嚟,顺便预早庆祝埋佢生日啦,我哋叫咗一个烧美国谷饲厚切小牛扒,同埋一份儿童餐A, 再加一个生日版嘅心太软,和一杯饮品。 烧美国谷饲厚切小牛扒:因为都要俾小朋友食,所以牛扒就要咗八成熟,不过好彩牛扒本身够靓, 所以就算着到咁熟,都唔会话好靭,块牛扒有牛味,烧得够香,味道唔错。伴碟仲有好多薯条、蘑菇、粟米,份量好够饱。 饮品叫咗草子莓莓:系士多啤梨Syrup加橙汁,味道唔会好甜,都几好饮。 儿童A餐:有炸虾、薯条、炸鸡翼、啫喱和粟米,全部都系小朋友喜欢嘅食物,小朋友平时食好少嘢,但对住呢个餐又点会停得到口呢?个餐仲有一杯橙汁,都系小朋友喜欢饮嘅。最锺意佢啲啫喱,系小熊头嘅形状,好得意,见到都唔舍得食呀! 生日版心太软:小朋友就快生日,见到有呢个心太软,卖相好靓,就叫左一个预祝佢生日。店员会为心太软点上蜡烛,祝小朋友生日快乐。小朋友见到用糖霜画出嚟嘅小猪同字,都觉得好开心。而且心太软嘅味道非常好,朱古力流心好正,真系又睇得又食得。
更多
带小朋友去MegaBox,我通常都会去熊小馆,一来有咁多熊仔陪你食饭,心情都特别好,二来小朋友有地方玩,咁我就可以安静一下啦!

今日同小朋友一齐嚟,顺便预早庆祝埋佢生日啦,我哋叫咗一个烧美国谷饲厚切小牛扒,同埋一份儿童餐A, 再加一个生日版嘅心太软,和一杯饮品。 烧美国谷饲厚切小牛扒:因为都要俾小朋友食,所以牛扒就要咗八成熟,不过好彩牛扒本身够靓, 所以就算着到咁熟,都唔会话好靭,块牛扒有牛味,烧得够香,味道唔错。伴碟仲有好多薯条、蘑菇、粟米,份量好够饱。

饮品叫咗草子莓莓:系士多啤梨Syrup加橙汁,味道唔会好甜,都几好饮。

儿童A餐:有炸虾、薯条、炸鸡翼、啫喱和粟米,全部都系小朋友喜欢嘅食物,小朋友平时食好少嘢,但对住呢个餐又点会停得到口呢?个餐仲有一杯橙汁,都系小朋友喜欢饮嘅。最锺意佢啲啫喱,系小熊头嘅形状,好得意,见到都唔舍得食呀!

生日版心太软:小朋友就快生日,见到有呢个心太软,卖相好靓,就叫左一个预祝佢生日。店员会为心太软点上蜡烛,祝小朋友生日快乐。小朋友见到用糖霜画出嚟嘅小猪同字,都觉得好开心。而且心太软嘅味道非常好,朱古力流心好正,真系又睇得又食得。
14 浏览
0 赞好
0 留言
21 浏览
0 赞好
0 留言
7 浏览
0 赞好
0 留言
6 浏览
0 赞好
0 留言
10 浏览
0 赞好
0 留言
6 浏览
0 赞好
0 留言
4 浏览
0 赞好
0 留言
10 浏览
0 赞好
0 留言
6 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级3
98
0
2019-09-19 485 浏览
同男朋友系九龙湾睇完戏,见到有一间用熊仔做主题嘅餐厅6点几已经坐爆晒,肯定有佢吸引之处,一於就去试一试佢! 入到去先发现原来佢系亲子餐厅,除咗熊仔仲有玩具同图书俾小朋友玩添! 周围都有呢啲超过一米嘅大毛公仔陪食!我嗰台都有只熊仔陪我一齐食,佢仲好留心咁睇Menu介绍嘢食比我添!呢份青口只系需要$68 ,但系份量竟然大跌都吓亲,起码有20只,而且味道好好,好香牛油同蒜味!加$28转套餐仲有埋汤蒜蓉包同埋饮品!另外加咗杯特饮蔷薇之恋,味道唔错!最简单嘅蒜片意粉,最可以睇得出间餐厅嘅厨艺,呢个意粉超级超级好味,劲有层次,唔会剩系得咸味,强烈推介!炸物一样好出色!呢个炸鱼薯条,系用咗啤酒做炸粉,食既时候完全无酒味,但炸粉外衣变得超级松脆!鱼肉好嫩骨,推介!最後食埋佢地既招牌心太软,感觉系用咗朱古力,唔甜,超浓朱古力味,食完都唔觉得漏!
更多
同男朋友系九龙湾睇完戏,见到有一间用熊仔做主题嘅餐厅6点几已经坐爆晒,肯定有佢吸引之处,一於就去试一试佢!
31 浏览
0 赞好
0 留言

入到去先发现原来佢系亲子餐厅,除咗熊仔仲有玩具同图书俾小朋友玩添!
1 浏览
0 赞好
0 留言

周围都有呢啲超过一米嘅大毛公仔陪食!
0 浏览
0 赞好
0 留言

我嗰台都有只熊仔陪我一齐食,佢仲好留心咁睇Menu介绍嘢食比我添!
6 浏览
0 赞好
0 留言

呢份青口只系需要$68 ,但系份量竟然大跌都吓亲,起码有20只,而且味道好好,好香牛油同蒜味!
4 浏览
0 赞好
0 留言

加$28转套餐仲有埋汤蒜蓉包同埋饮品!
4 浏览
0 赞好
0 留言

另外加咗杯特饮蔷薇之恋,味道唔错!
5 浏览
0 赞好
0 留言

最简单嘅蒜片意粉,最可以睇得出间餐厅嘅厨艺,呢个意粉超级超级好味,劲有层次,唔会剩系得咸味,强烈推介!
6 浏览
0 赞好
0 留言

炸物一样好出色!呢个炸鱼薯条,系用咗啤酒做炸粉,食既时候完全无酒味,但炸粉外衣变得超级松脆!鱼肉好嫩骨,推介!
4 浏览
0 赞好
0 留言

最後食埋佢地既招牌心太软,感觉系用咗朱古力,唔甜,超浓朱古力味,食完都唔觉得漏!
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级3
59
0
2019-07-28 466 浏览
今天去九龙湾睇戏,睇完戏出来搵野食先见到有几间餐厅,突然见到有只大熊熊🐻心心眼😍 即刻去睇睇,餐厅有好多熊公仔,见到个menu的食物都吸引,价钱又不是很贵,决定入去食😊望了一轮餐牌,最终决定点个2人Set $298,包了餐汤、包、扒、粉、餐饮同甜品,好像好丰富😌 餐汤是罗宋汤:好热的送上,味道很好,浓郁的,酸酸地,有点辣辣的,喜欢的味道牛油法包:暖暖的,很多牛油,有些蒜蓉香味薯蓉焗田螺:热腾腾、好香薯味,焗得好靓烧美国谷饲厚切小牛排:一块有4件厚切,一咬就有好多汁,非常juicy, 牛肉味浓,配有芥末酱,不点也很好味。另配有薯条同粟米粒,一件烟肉卷,不错吧蕃茄奶油吞拿鱼螺丝粉:热腾腾的,蕃茄味浓厚,有蕃茄碎,酸甜开胃,奶油味不是很浓,喜欢这个份量,好够味是日甜品是雪糕:每人一球,我们选了曲奇同椰子口味。 原本想加$18升级食心太软,可惜卖晒了😣 没有甜品有点失落,於是我们点了个玫瑰法式炖蛋白:卖相几好,食落都ok餐饮分别点了冻柠茶、玫瑰花茶柚子,花茶有玫瑰花粒,好有玫瑰花味,最底是柚子蜜,个人喜欢这个甜度,不太甜,太好了整体来说,我们都很喜欢,食物质素不错,而且环境非常好,好多熊熊的布
更多
今天去九龙湾睇戏,睇完戏出来搵野食先
见到有几间餐厅,突然见到有只大熊熊🐻
2 浏览
0 赞好
0 留言

心心眼😍 即刻去睇睇,餐厅有好多熊公仔,见到个menu的食物都吸引,价钱又不是很贵,决定入去食😊

望了一轮餐牌,最终决定点个2人Set $298,包了餐汤、包、扒、粉、餐饮同甜品,好像好丰富😌

餐汤是罗宋汤:好热的送上,味道很好,浓郁的,酸酸地,有点辣辣的,喜欢的味道
罗宋汤
1 浏览
0 赞好
0 留言

牛油法包:暖暖的,很多牛油,有些蒜蓉香味

薯蓉焗田螺:热腾腾、好香薯味,焗得好靓
3 浏览
0 赞好
0 留言


烧美国谷饲厚切小牛排:一块有4件厚切,一咬就有好多汁,非常juicy, 牛肉味浓,配有芥末酱,不点也很好味。另配有薯条同粟米粒,一件烟肉卷,不错吧
4 浏览
0 赞好
0 留言


蕃茄奶油吞拿鱼螺丝粉:热腾腾的,蕃茄味浓厚,有蕃茄碎,酸甜开胃,奶油味不是很浓,喜欢这个份量,好够味
1 浏览
0 赞好
0 留言


是日甜品是雪糕:每人一球,我们选了曲奇同椰子口味。
1 浏览
0 赞好
0 留言


原本想加$18升级食心太软,可惜卖晒了😣 没有甜品有点失落,於是我们点了个玫瑰法式炖蛋白:卖相几好,食落都ok
1 浏览
0 赞好
0 留言


餐饮分别点了冻柠茶、玫瑰花茶柚子,花茶有玫瑰花粒,好有玫瑰花味,最底是柚子蜜,个人喜欢这个甜度,不太甜,太好了
1 浏览
0 赞好
0 留言


整体来说,我们都很喜欢,食物质素不错,而且环境非常好,好多熊熊的布置,好靓啊,是一个影相打卡点😊
7 浏览
0 赞好
0 留言543 浏览
0 赞好
0 留言
522 浏览
0 赞好
0 留言
29 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
用餐时段
晚餐
等级3
33
0
2019-07-15 292 浏览
Lunch 5个同事叫左5个lunch sets:Beef bacon cheese burger X 2(大份又好食, 每人食半份都饱到....)粟米南瓜意大利饭(南瓜粟米味刚好唔太浓,好啱小朋友食)菠菜鱼柳意大利饭 (菠菜鱼柳都好味, 稍嫌个饭唔够汁)香辣肉酱意粉(辣味啱啱好,好易入口)另外值得一提,有次打电话去订位,问有冇位book,男接线生答:已经满左,咁我就问有冇位比walk in 客人, 佢话: 都话Booking full左,你话呢?! (态度不有善)我话有些餐厅有机会预留位俾walk in客人,我不知道你们有没有留位俾walk-in 客,我话遇着你这态度都不想来用餐,接线生就立刻cut 我线!
更多
Lunch 5个同事叫左5个lunch sets:

Beef bacon cheese burger X 2(大份又好食, 每人食半份都饱到....)

粟米南瓜意大利饭(南瓜粟米味刚好唔太浓,好啱小朋友食)

菠菜鱼柳意大利饭 (菠菜鱼柳都好味, 稍嫌个饭唔够汁)

香辣肉酱意粉(辣味啱啱好,好易入口)

另外值得一提,有次打电话去订位,问有冇位book,男接线生答:已经满左,咁我就问有冇位比walk in 客人, 佢话: 都话Booking full左,你话呢?! (态度不有善)
我话有些餐厅有机会预留位俾walk in客人,我不知道你们有没有留位俾walk-in 客,我话遇着你这态度都不想来用餐,接线生就立刻cut 我线!
7 浏览
0 赞好
0 留言
9 浏览
0 赞好
0 留言
6 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
人均消费
$75 (午餐)
等级4
108
0
2019-07-15 266 浏览
今晚去左mega box 熊小馆,因为太得意了,激发起我的童真,所以就要来一食。选了set dinner 两人餐头盘是蛋黄酱焗露笋,夲身露笋我已非常喜欢食再配蛋黄酱简单合哂我心意主菜点了牛肩扒,熟到有七成熟,刚刚好,牛味浓郁。香喷喷最後有芝士波菜焗龙利柳饭,一上枱已是厚厚一叠芝士汁,龙利柳粉量好多,再有波菜夹一起,味道足够但又不会太漏,呢个餐算自选配搭,但几乎全部都岩我地食,仲可同埋可爱的熊熊🐻影相,很开心🥳呀今晚😍
更多
今晚去左mega box 熊小馆,因为太得意了,激发起我的童真,所以就要来一食。

选了set dinner 两人餐

头盘是蛋黄酱焗露笋,夲身露笋我已非常喜欢食再配蛋黄酱简单合哂我心意主菜点了牛肩扒,熟到有七成熟,刚刚好,牛味浓郁。香喷喷


最後有芝士波菜焗龙利柳饭,一上枱已是厚厚一叠芝士汁,龙利柳粉量好多,再有波菜夹一起,味道足够但又不会太漏,呢个餐算自选配搭,但几乎全部都岩我地食,仲可同埋可爱的熊熊🐻影相,很开心🥳呀今晚😍
4 浏览
0 赞好
0 留言
4 浏览
0 赞好
0 留言
5 浏览
0 赞好
0 留言
3 浏览
0 赞好
0 留言
4 浏览
0 赞好
0 留言
9 浏览
0 赞好
0 留言
4 浏览
0 赞好
0 留言
9 浏览
0 赞好
0 留言
307 浏览
0 赞好
0 留言
352 浏览
0 赞好
0 留言
477 浏览
0 赞好
0 留言
605 浏览
1 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级3
94
0
2019-07-11 204 浏览
假日吾知带小朋友去边度好?黎依间餐厅就最合适不过。餐厅好细心咁预左一个空间摆放煮饭仔、玩具车,系大人倾谈或者细味品嚐美食嘅时候都吾会闷亲小朋友。而且餐厅每枱都放住小熊公仔,深信一定可以勾起吾少朋友嘅童年回忆之余,亦都可以令小朋友乐而忘返。二人套餐($298)头盆:欧陆式浓汤两客+牛油法包个浓汤系罗宋汤,酸甜适中,超级足料,食到汤入面嘅椰菜、蕃茄、红萝白、瘦肉真系超满足。如果钟意饮罗宋汤嘅朋友一定吾可以错过。再将牛油法包点入罗宋汤,既唔会抢走本身蒜蓉味亦都保留酸酸甜甜嘅味道,真系冇得输。前菜:啤酒脆浆炸洋葱圈洋葱圈即叫即炸,食落超脆口,而且入面嘅洋葱仲好鲜甜,只系外面嘅炸粉略厚,有啲肥腻。主菜:蜂蜜BBQ烧猪仔骨之前食过出面嘅猪仔骨,肉质都好硬,而且冇咩味。但系依嗰猪仔骨俾咗我哋好大惊喜,肉质好嫩滑,吾点酱汁都食到阵阵嘅蜂蜜味,超级juicy,钟意食肉嘅你又点可以错过!配合埋咸味适中嘅薯条,真系好夹。而且配菜仲有黑醋汁沙律,酸甜适中,岩晒健康嘅你!主食:卡邦尼烟肉扁意粉意粉质感不错,而且烟肉都落得好足,令每淡食落都好有口感。但系卡邦尼酱就略 ,芝士味略重,如果你系超级芝士控,一定会好钟
更多

假日吾知带小朋友去边度好?黎依间餐厅就最合适不过。餐厅好细心咁预左一个空间摆放煮饭仔、玩具车,系大人倾谈或者细味品嚐美食嘅时候都吾会闷亲小朋友。而且餐厅每枱都放住小熊公仔,深信一定可以勾起吾少朋友嘅童年回忆之余,亦都可以令小朋友乐而忘返。

二人套餐($298)
头盆:欧陆式浓汤两客+牛油法包
个浓汤系罗宋汤,酸甜适中,超级足料,食到汤入面嘅椰菜、蕃茄、红萝白、瘦肉真系超满足。如果钟意饮罗宋汤嘅朋友一定吾可以错过。再将牛油法包点入罗宋汤,既唔会抢走本身蒜蓉味亦都保留酸酸甜甜嘅味道,真系冇得输。
0 浏览
0 赞好
0 留言
2 浏览
0 赞好
0 留言

前菜:啤酒脆浆炸洋葱圈
洋葱圈即叫即炸,食落超脆口,而且入面嘅洋葱仲好鲜甜,只系外面嘅炸粉略厚,有啲肥腻。
0 浏览
0 赞好
0 留言

主菜:蜂蜜BBQ烧猪仔骨
之前食过出面嘅猪仔骨,肉质都好硬,而且冇咩味。但系依嗰猪仔骨俾咗我哋好大惊喜,肉质好嫩滑,吾点酱汁都食到阵阵嘅蜂蜜味,超级juicy,钟意食肉嘅你又点可以错过!配合埋咸味适中嘅薯条,真系好夹。而且配菜仲有黑醋汁沙律,酸甜适中,岩晒健康嘅你!
2 浏览
0 赞好
0 留言

主食:卡邦尼烟肉扁意粉
意粉质感不错,而且烟肉都落得好足,令每淡食落都好有口感。但系卡邦尼酱就略 ,芝士味略重,如果你系超级芝士控,一定会好钟意依嗰意粉。
2 浏览
0 赞好
0 留言

甜品:心太软、朱古力雪糕
我同同行嘅朋友都系朱古力控,所以就选择依两款甜品。心太软外脆内软,香滑朱古力浆甜度适中,一切开暖笠笠嘅朱古力浆就流出嚟,真系好吸引。另外朱古力雪糕嘅朱古力味又浓又滑,系炎炎夏日食就最好不过。
1 浏览
0 赞好
0 留言

饮品:热热情玫瑰 (玫瑰花热情果)、
红豆POP-POP (爆谷红豆冰)
玫瑰花茶茶味香浓,有阵阵玫瑰花香,再配合底下嘅热情果味,将成个花茶upgrade到另一个层次,有住清新嘅感觉。另外个红豆POP-POP,内藏惊喜位,红豆夹住爆谷味道,原来真系好夹,不过略甜少少,适合喜欢甜味嘅朋友。
1 浏览
0 赞好
0 留言
0 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级3
58
0
2019-07-10 181 浏览
喺Mega Box行左大半日,坐低食个下午茶。喺12楼见到呢间餐厅装修得好靓,周围布置左好多熊仔。下午茶时间稍为等左一阵位就入得场,叫左两个下午茶餐,终於都可以休息一下。烤棉花糖吐司 卖相好靓,呈司烤得微焦,上面嘅棉花糖半溶状态,仲唧左好多朱古力酱。切开呈司已感觉到吐司脆脆的,棉花糖溶到可以拉丝,非常吸引。食落偏甜,岩晒甜魔。另外加配特饮,卖相好靓,士多啤梨橙汁,酸酸甜甜,味道都唔错,正好中和左吐司嘅甜味。  自家制心太软 心太软整得几出色,蛋糕壳结实成型,切开中间,朱古力浆直头爆出黎,好澎湃。甜魔认为甜度适中,非常不错。加配红豆冰,红豆大大粒,又够甜。  呢个下午茶相当甜蜜,甜魔食得好满足。而且服务态度好好,我地一家大细,小B喺BB车训紧觉,经理二话不说就安排一个四人卡位俾我地,仲有大大个位俾我地放BB车,非常阔落舒适,搞到我地都有啲唔好意思。餐厅仲有一个细细嘅游乐角,有些少图书、玩具俾小朋玩,可算系一间对小朋友非常亲切嘅餐厅,可惜BB训左,有机会一定再黎。
更多
喺Mega Box行左大半日,坐低食个下午茶。喺12楼见到呢间餐厅装修得好靓,周围布置左好多熊仔。下午茶时间稍为等左一阵位就入得场,叫左两个下午茶餐,终於都可以休息一下。

烤棉花糖吐司
卖相好靓,呈司烤得微焦,上面嘅棉花糖半溶状态,仲唧左好多朱古力酱。切开呈司已感觉到吐司脆脆的,棉花糖溶到可以拉丝,非常吸引。食落偏甜,岩晒甜魔。另外加配特饮,卖相好靓,士多啤梨橙汁,酸酸甜甜,味道都唔错,正好中和左吐司嘅甜味。
1 浏览
0 赞好
0 留言
 
9 浏览
0 赞好
0 留言

自家制心太软
心太软整得几出色,蛋糕壳结实成型,切开中间,朱古力浆直头爆出黎,好澎湃。甜魔认为甜度适中,非常不错。加配红豆冰,红豆大大粒,又够甜。
0 浏览
0 赞好
0 留言
 
1 浏览
0 赞好
0 留言

呢个下午茶相当甜蜜,甜魔食得好满足。而且服务态度好好,我地一家大细,小B喺BB车训紧觉,经理二话不说就安排一个四人卡位俾我地,仲有大大个位俾我地放BB车,非常阔落舒适,搞到我地都有啲唔好意思。餐厅仲有一个细细嘅游乐角,有些少图书、玩具俾小朋玩,可算系一间对小朋友非常亲切嘅餐厅,可惜BB训左,有机会一定再黎。
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
等级3
50
0
2019-07-09 179 浏览
My family went Megabox for a weekend family shopping with my princess . Bumped into this cafe MED because my little princess was attracted by such lovely teddy interior. Oh well... so We have to go as the "boss"  wants it badly . LolKids zone areas facilities without any charges. This encourages my "boss' finished her dinner  very efficiently. LOLWe ordered onion rings , snails , soft crab shell pasta and steak. Food in here was actually delicious !!! Reasonable price too!!! Onion Rings showed u
更多
My family went Megabox for a weekend family shopping with my princess . Bumped into this cafe MED because my little princess was attracted by such lovely teddy interior. Oh well... so We have to go as the "boss"  wants it badly . Lol


12 浏览
0 赞好
0 留言
10 浏览
0 赞好
0 留言
23 浏览
0 赞好
0 留言

Kids zone areas facilities without any charges. This encourages my "boss' finished her dinner  very efficiently. LOL
15 浏览
0 赞好
0 留言

We ordered onion rings , snails , soft crab shell pasta and steak. Food in here was actually delicious !!! Reasonable price too!!! 
Onion Rings
$48
6 浏览
0 赞好
0 留言

Onion Rings showed uo in a big tower. Very cut presentation.  So fresh and crunchy. 
Soft-shell crab spaghetti w/ forest mushroom & porcini sauce
$95
4 浏览
0 赞好
0 留言

Soft-shell crab spaghetti w/ forest mushroom & porcini sauce
I was amazed with the size of the  soft-shell crab. It  literally got a lot of meat in there. Must try

Roasted USDA hanger steak w/ pickled wild mushroom
$168
1 浏览
0 赞好
0 留言

Roasted USDA hanger steak w/ pickled wild mushroom
Good quality piece of steak . Strong taste of beef that absorbs a very mild mustard at the bottom mmm.. mind me of the Sunday grill back in UK . 

Passion Fruit Rose Tea
$28
1 浏览
0 赞好
0 留言
Lemon Grass Tea 7 up
$30
1 浏览
0 赞好
0 留言
Drinks are fabulous and absolutely comparatively cheap. Only $28 for a big tall glass. It's cheaper than local cha chaun tang. Most importantly , it is delicious. 
Baked Snails w/ bourguignon escargots butter sauce
$50
3 浏览
0 赞好
0 留言
题外话/补充资料: Not like other kids friendly restaurant that would asked for additional entrance fee or minimum charges. So , this place works out much valuable.
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2019-07-07
用餐途径
堂食
人均消费
$250 (晚餐)
推介美食
Onion Rings
$ 48
Soft-shell crab spaghetti w/ forest mushroom & porcini sauce
$ 95