4
0
0
等级3
30
0
2012-10-22 38 浏览
已经帮衬过好好次,因为觉得佢啲鱼生好新鲜、成份set lunch令到人好满足!Lunch set 有好多选择,热食约HK$55-60/set,都几大份,上次同事食咗个鲭鱼定食,有半条鲭鱼,热辣辣,好香好好味。我通常都系食鱼生定食,HK$90/set 包一份鱼生及乌冬或荞麦面(冷或热)随餐附送面豉汤同美味嘅雪糕。 自选三色鱼生饭: 好似系最近先推出,我拣咗海胆、吞拿鱼蓉及虾蓉,份量好多,好好味!杂锦切粒鱼生饭: 好多唔同种类嘅鱼生,有成8至10款,大大粒,又新鲜,系我嘅首选! 热汤乌冬: 可以拣鱼汤或者豉油汤,之前食过鱼汤觉得太浓,所以今次拣豉油,清清地,都OK 冷乌冬: 之前食过好弹牙,但系今次食好似冇咁好食,有啲硬,我谂次次唔同,都OK呢间餐厅好细,最好订枱先嚟,门面唔系好光鲜,不过食物唔错,值得一试!第一次惠顾後送会员咭,之後可以免加一。
更多
已经帮衬过好好次,因为觉得佢啲鱼生好新鲜、成份set lunch令到人好满足!
Lunch set 有好多选择,热食约HK$55-60/set,都几大份,上次同事食咗个鲭鱼定食,有半条鲭鱼,热辣辣,好香好好味。
我通常都系食鱼生定食,HK$90/set 包一份鱼生及乌冬或荞麦面(冷或热)
随餐附送面豉汤同美味嘅雪糕。

自选三色鱼生饭: 好似系最近先推出,我拣咗海胆、吞拿鱼蓉及虾蓉,份量好多,好好味!
自选三色鱼生饭
23 浏览
0 赞好
0 留言
杂锦切粒鱼生饭: 好多唔同种类嘅鱼生,有成8至10款,大大粒,又新鲜,系我嘅首选!
杂锦切粒鱼生饭
27 浏览
0 赞好
0 留言
热汤乌冬: 可以拣鱼汤或者豉油汤,之前食过鱼汤觉得太浓,所以今次拣豉油,清清地,都OK
热乌冬
28 浏览
0 赞好
0 留言
冷乌冬: 之前食过好弹牙,但系今次食好似冇咁好食,有啲硬,我谂次次唔同,都OK
冷乌冬
19 浏览
0 赞好
0 留言
呢间餐厅好细,最好订枱先嚟,门面唔系好光鲜,不过食物唔错,值得一试!

第一次惠顾後送会员咭,之後可以免加一。

(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2012-10-18
用餐途径
堂食
人均消费
$90
推介美食
自选三色鱼生饭
杂锦切粒鱼生饭
热乌冬
冷乌冬
等级4
2012-09-21 16 浏览
想嚟咗好耐..............终於aug 11, 12............5人来lunch..............叫咗 :1) 前菜 x 2 (@hk$5)-很少见前菜会喺肉丸-迷你size,有肉质-个汁嘅咸味甜味平衡得宜2) 帆立贝寿司 (hk$80)-1客2件-很厚切嘅带子-不过未算好甜3) 赤睦寿司 (hk$100)-1客2件-上次去附近另1间寿司店,先认识这款鱼-很有鱼味,肉质结实,软4) 银雪鱼寿司 (hk$60)-1客2件-第1次食生嘅银雪鱼-爽口,但原来银雪鱼嘅鱼味淡5) 深海池鱼寿司 (hk$60)-1客2件-呢个喺我嘅all time favorite-肉质结实得嚟,爽口,又够鱼味6) 鲭鱼寿司 (hk$70)-1客2件-呢个就舖有少少姜蓉,葱花食-鱼肉结实,因为有温和嘅姜味,所以1d腥味都食唔到-亦有鱼味7) 白虾寿司 (hk$100)-1客2件-回家睇相先知道自己当时挂住食无影到相-白虾切成1条条,有紫菜围住-虾很甜8) 北海道海胆寿司 (hk$160)-1客2件-因坐bar枱,所以可以望住师傅做每件寿司-见佢舖完1层又1层嘅海胆喺紫菜圈内....
更多
想嚟咗好耐..............终於aug 11, 12............5人来lunch..............叫咗 :

1) 前菜 x 2 (@hk$5)
-很少见前菜会喺肉丸
-迷你size,有肉质
-个汁嘅咸味甜味平衡得宜

2) 帆立贝寿司 (hk$80)
-1客2件
-很厚切嘅带子
-不过未算好甜
10 浏览
0 赞好
0 留言
3) 赤睦寿司 (hk$100)
-1客2件
-上次去附近另1间寿司店,先认识这款鱼
-很有鱼味,肉质结实,软
9 浏览
0 赞好
0 留言
4) 银雪鱼寿司 (hk$60)
-1客2件
-第1次食生嘅银雪鱼
-爽口,但原来银雪鱼嘅鱼味淡
10 浏览
0 赞好
0 留言
5) 深海池鱼寿司 (hk$60)
-1客2件
-呢个喺我嘅all time favorite
-肉质结实得嚟,爽口,又够鱼味
9 浏览
0 赞好
0 留言
6) 鲭鱼寿司 (hk$70)
-1客2件
-呢个就舖有少少姜蓉,葱花食
-鱼肉结实,因为有温和嘅姜味,所以1d腥味都食唔到
-亦有鱼味
20 浏览
0 赞好
0 留言
7) 白虾寿司 (hk$100)
-1客2件
-回家睇相先知道自己当时挂住食无影到相
-白虾切成1条条,有紫菜围住
-虾很甜

8) 北海道海胆寿司 (hk$160)
-1客2件
-因坐bar枱,所以可以望住师傅做每件寿司
-见佢舖完1层又1层嘅海胆喺紫菜圈内..........差点"塞"爆咁滞
-所以海胆仲多过寿司饭呀
-据师傅讲,马冀海胆已过造,所以呢个喺黄胆............迟d就论到紫胆当造
-很甜,新鲜因1d"劫"味都食唔到
-紫菜乾脆明显
11 浏览
0 赞好
0 留言
9) 甜虾蓉寿司 (hk$70)
-1客2件
-份量涨爆
-呢个甜虾蓉同头先嘅白虾嘅甜味唔同
-之前嘅白虾甜味单纯d,呢个就复杂d,甜得嚟又有d甘,味道浓郁d
12 浏览
0 赞好
0 留言
10) 门鳝鱼球伴芥辣粒 (hk$60)
-无谂过外形会好似新年常见嘅炸蛋散,我谂住喺球状架嘛
-肉质极弹口,味道仲好似街边食到嘅鱼蛋
-而个芥辣粒喺用新鲜wasabi嘅茎部,做+入sauce搅埋...........师傅提我哋+少少好喇因好攻鼻..........果然好劲
8 浏览
0 赞好
0 留言
11) 酸萝卜 (送)
-听闻喺自家腌制
-爽口

12) 鱼汤 x 2 (@hk$15)
-碗汤好热好热,放喺度1阵,面头块膜好快就形成
-呢个好浓味,很有木鱼味,又有点似用咸鱼嚟煲咁,所以有d咸
-里面仲放咗只大蚬去煲先上枱,因为蚬肉仲嫩,唔会喺长期煲住的
-听师傅讲,佢喺将鱼骨,鱼头,用净嘅鱼肉长期煲住,有点似卤水汁胆咁
11 浏览
0 赞好
0 留言
13) 吞拿鱼鲛 (hk$220)
-有6大"旧",每件都啖啖肉
-外表乾身,但里面又好juicy喎
8 浏览
0 赞好
0 留言
14) 3文鱼籽渍 (送)
-师傅讲开番咗3文鱼籽,不过在腌制中,未腌够味,不过师傅比我哋试吓

15) 清酒煮大蛤 (hk$70)
-因为鱼汤里面嘅蚬,所以散叫1客煮大蛤
-好有心机排到好靓
-不过食嘅时候,都要将蚬浸番落d水度,咁先唔会乾面
-蚬肉很大只,都唔算煮得老,不过鲜味度可以强d就好
11 浏览
0 赞好
0 留言
16) 自家制鳗鱼串烧 (hk$70)
-有2款烧法,食友拣咗盐烧
-表面少金黄色
-鱼肉很有弹性,结实,带爽
-调味刚好
10 浏览
0 赞好
0 留言
17) 雪糕 (送)
-拣咗红豆,味道自然,实净
题外话/补充资料: * 寿司部份全由师傅发板............因为食友喺熟客............所以都拣来当晚比较值得试嘅比我哋..............货色新鲜 * 因为食友有member card,所以有9折...........之後店方都比咗张member card我...........咁我下次去时都会有9折~~~~
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2012-09-01
用餐途径
堂食
人均消费
$580 (晚餐)
用餐优惠
其他
等级1
1
0
海月*砂的主厨曾在 "天下一品" 和 "顺" 工作 , 获知他自立门户 , 便与朋友相约试菜.最重要的是他们为了食物保持新鲜 , 选择了一间天天有空运货的供应商但收客的价钱并没相对提高. 最惊喜的是有水母剌身 (太高兴了,吃完才发觉没有拍照).除了刺身外, 他们的茶渍饭跟一般的日本菜一样,有三种选择 (三文鱼、紫菜 和 梅).其它热晕都有水准.
更多
18 浏览
0 赞好
0 留言
海月*砂的主厨曾在 "天下一品" 和 "顺" 工作 , 获知他自立门户 , 便与朋友相约试菜.
最重要的是他们为了食物保持新鲜 , 选择了一间天天有空运货的供应商但收客的价钱并没相对提高. 最惊喜的是有水母剌身 (太高兴了,吃完才发觉没有拍照).
除了刺身外, 他们的茶渍饭跟一般的日本菜一样,有三种选择 (三文鱼、紫菜 和 梅).
其它热晕都有水准.
13 浏览
0 赞好
0 留言
15 浏览
0 赞好
0 留言
13 浏览
0 赞好
0 留言
21 浏览
0 赞好
0 留言
14 浏览
0 赞好
0 留言
56 浏览
0 赞好
0 留言
29 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2012-08-14
用餐途径
堂食
人均消费
$350 (晚餐)
庆祝纪念
生日
等级4
2012-07-14 14 浏览
今期新假期有介绍海月. 砂它是楼上店未有名气Open rice 上亦未见有食评但它絶不失礼是曰试菜:1. 三文鱼亲子饭定食 (鱼生饭+麺豉汤+荞麦面+雪糕) >新鲜, 饭面铺满了鱼松、紫菜、芝麻,豊富了鱼生饭的层次感2. 寿司定食 (前菜+面豉汤+茶碗蒸蛋+雪糕) >新鲜,芥末是鲜磨的,寿司饭团扎实、大小刚好
更多
今期新假期有介绍海月. 砂
它是楼上店
未有名气
Open rice 上亦未见有食评
但它絶不失礼

是曰试菜:
1. 三文鱼亲子饭定食
(鱼生饭+麺豉汤+荞麦面+雪糕)
>新鲜, 饭面铺满了鱼松、紫菜、芝麻,豊富了鱼生饭的层次感

2. 寿司定食
(前菜+面豉汤+茶碗蒸蛋+雪糕)
>新鲜,芥末是鲜磨的,寿司饭团扎实、大小刚好
11 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
人均消费
$100 (午餐)