68
11
9
Level3
78
0
2022-01-01 2564 views
潤腸滑雞飯$75潤腸可以再油香啲,冇爆汁嘅感覺,偏乾身,不過雞肉嫩滑juicy ,好多都係用雞髀位👍🏽荔茸肉碎飯$85比較上特別嘅煲仔飯,都係第一次食😯 荔茸溝埋肉碎,仲加咗啲冬菇粒食落去所有味道都好夾 食完第一煲,我地想另一煲要多啲飯焦,弱弱地問左伙記🤭 結果呢煲啲飯焦果然多啲,嚟到嗰陣時聞到已經好香,食落去脆脆的,再加埋個煲仔飯真係好熱,係凍嘅天氣食,係幸福嘅感覺♨️🥰🥰🥰Cp 值及夠飽: 其實價錢相對起其他煲仔飯比較上貴,不過煲仔飯一啲都唔漏,我哋兩個人食,叫左兩個煲仔飯加一罐Coke Zero,食完夠飽有餘仲可以整多碗綠豆沙😂翻啅:一定會再去☺️ 老闆員工都好親切,街坊人情味滿分💯
Read full review

潤腸滑雞飯$75
潤腸可以再油香啲,冇爆汁嘅感覺,偏乾身,不過雞肉嫩滑juicy ,好多都係用雞髀位👍🏽

荔茸肉碎飯$85
比較上特別嘅煲仔飯,都係第一次食😯 荔茸溝埋肉碎,仲加咗啲冬菇粒食落去所有味道都好夾

食完第一煲,我地想另一煲要多啲飯焦,弱弱地問左伙記🤭 結果呢煲啲飯焦果然多啲,嚟到嗰陣時聞到已經好香,食落去脆脆的,再加埋個煲仔飯真係好熱,係凍嘅天氣食,係幸福嘅感覺♨️🥰🥰🥰

Cp 值及夠飽:
其實價錢相對起其他煲仔飯比較上貴,不過煲仔飯一啲都唔漏,我哋兩個人食,叫左兩個煲仔飯加一罐Coke Zero,食完夠飽有餘仲可以整多碗綠豆沙😂

翻啅:
一定會再去☺️ 老闆員工都好親切,街坊人情味滿分💯
64 views
0 likes
0 comments
56 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In