130
21
8
Level4
203
0
👨🏻‍🍳巧興麵食店 (土瓜灣)📍土瓜灣安徽街7號嘉信大廈地舖 「土瓜灣有一隱世風味餃子小店」 土瓜灣,飯後,男友帶吃巧興餃子。當時接近店舖打佯時間,但系老闆娘都無嫌我地阻住佢地收工🙈問我地想食咩,馬上幫我地煎餃🥹🫶🏻 👍🏻🍽️三鮮煎餃 $40第一啖已經好驚艷,煎至金黃既餃子,外皮微脆,咬落煙韌,吾會死硬🤤下一秒已經爆汁🙈肉汁好豐富!!豬肉、蝦、韮黃,爽而實,配合得好惹味🤤 小小的店,不太起眼,不過住土瓜灣的街坊應該好熟悉🙈老闆一家都好親民,餃子一口畫深記憶,想起,又想食了🫶🏻 #巧興麵食店 #巧興餃子
Read full review
👨🏻‍🍳巧興麵食店 (土瓜灣)
📍土瓜灣安徽街7號嘉信大廈地舖

「土瓜灣有一隱世風味餃子小店」

土瓜灣,飯後,
男友帶吃巧興餃子。
當時接近店舖打佯時間,
但系老闆娘都無嫌我地阻住佢地收工🙈
問我地想食咩,馬上幫我地煎餃🥹🫶🏻

👍🏻🍽️三鮮煎餃 $40
第一啖已經好驚艷,
煎至金黃既餃子,外皮微脆,咬落煙韌,吾會死硬🤤
下一秒已經爆汁🙈肉汁好豐富!!
豬肉、蝦、韮黃,爽而實,配合得好惹味🤤

小小的店,不太起眼,
不過住土瓜灣的街坊應該好熟悉🙈
老闆一家都好親民,
餃子一口畫深記憶,
想起,又想食了🫶🏻

#巧興麵食店 #巧興餃子

煎三鮮餃
10 views
0 likes
0 comments
9 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In
Recommended Dishes
煎三鮮餃