yc chow

yc chow

等級1
我是 yc chow
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 12 年4 個月
經常出沒在 旺角
沙田 工作
彩虹 居住
最鍾意
最新推介食評
更多
今日係賴生同屈小姐既紀念日,屈小姐第一次陪賴生食buffet呀! 而...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top