pandamen

pandamen

等級4
一個比正常人大件嘅巨人,有一個比正常人細嘅胃!
每餐都有好多嘢想食但又食唔落咁多嘢! 謝絕一切試食活動、懇請各公關高抬貴手勿擾。
訊息
上載相片
睇相搵食App
OpenSnap
  • 毋須打字,睇相搵食
  • 個人化收藏,毋須浪費時間搜尋
  • 根據菜式評分來尋找餐廳
Top