pandamen

pandamen

等級4
一個比正常人大件嘅巨人,有一個比正常人細嘅胃!
每餐都有好多嘢想食但又食唔落咁多嘢! 謝絕一切試食活動、懇請各公關高抬貴手勿擾。
訊息
正顯示第 115 個 (共 16 個在香港及鄰近地區的留言)
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top