8
24
16
Restaurant: 新豐記魚蛋牛什大王
資訊:
出街都想食得健康啲? 梗係揀「有營食肆」啦!
認住「有營食肆」標誌,點選餐牌上貼有 標誌的「有營菜式」。