Full-Day Supply
Sun - Sat
Full-Day Supply
曲奇 (320g)
港式茶餐廳 咖啡朱古力、阿華田杏仁粒、好立克夏威夷果、檸檬茶
$98
繽紛果仁 原粒杏仁、好立克夏威夷果、黑白芝麻、竹炭葵花籽核桃
$98
溫馨茶敘 蔓越莓、原粒杏仁、濃香牛油、朱古力杏仁片
$98
曲奇 (500g)
開心派對 濃香牛油、阿華田杏仁、黑白芝麻、咖啡朱古力、朱古力杏仁、竹炭葵花籽
$138
歡聚一刻 亞麻籽、咖啡杏仁片、好立克夏果、碎朱古力、原粒杏仁、蔓越莓
$138
甜蜜時光 檸檬茶、燕麥提子核桃、朱古力杏仁、抹茶杏仁片、原粒杏仁、濃香牛油、好立克夏威夷果、碎朱古力、咖啡杏仁片、咖啡朱古力、黑白芝麻、阿華田杏仁
$138