tony1113hj

tony1113hj

等級1
我是 tony1113hj
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年9 個月
熱門食評
更多
經過旺角又想食拉麵,搵左好幾間都好多人,上 openrice 搵到呢間,...
Top