yikiwong0223

yikiwong0223

等級3
本人為模特兒,但喜歡背道而馳的愛好,熱愛吃~吃~吃~為求吃得值得,不會浪費我的quota浪費我可攝取的卡路里,我希望介紹值得吃的給大家! 女士們愛吃但可攝取的卡路里不多,因此想分享更多人生必試餐廳,不論吃環境或氣氛…
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年11 個月
會員推介次數
35
熱門食評
更多
連鎖式經營大集團食物不會太過差次,本人已光顧過5次,龍蝦類食品...
人一世物一世,雖然食一餐可以買到一部ipad,但都好想試下 味道其...
野食幾好味,服務正常無咩問題 叫左龍蝦湯,隻蝦自己放落去,本身...
最新推介食評
更多
今晚我們去咗油麻地彌敦道嘅「綠茵閣餐廳」食晚飯!我們叫咗招牌梅...
Top