yuetyuetli

yuetyuetli

等級3
bduckyuet@yahoo.com.hk

訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年11 個月
成為首位寫食評會員
2
會員推介次數
709
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
聖誕正日,到處都是人,不想跟別人迫,唯有躲入餐廳填填肚。 於是...
近排非常懷念泰國的日子,所以不知不覺在這了這個星期吃足四天的泰...
自從畢業之後,就很少機會經過太子了,前陣子相約中學, 她推薦我...
最新推介食評
更多
今日同朋友行完中華書局打書釘,就去左旁邊間Plato食西餐。 ...
文房四寶相信身為中國人應該冇咩人唔識,紙,筆,墨,硯由細聽到大...
中菜一向係我最愛,女朋友驚我冇野做,一有時間就帶我周圍食好西。...
最新讚好相片
更多
Top