mohkc

mohkc

等級4
頭上插著筷子到處吃*食物。回憶。電影
Instagram / Facebook page/ ublog/ TripAdvisor/ Pinterest/ 大眾點評/ 微博: mohkc
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 5 年6 個月
經常出沒在 銅鑼灣 / 灣仔 / 尖沙咀
觀塘 居住
成為首位寫食評會員
6
會員推介次數
1992
編輯推介數目
8
熱門食評
更多
I don't care where we are, I just care that we're together....
從回舊地, 令人回想前事, 時間每分每秒過去, 就只有少量回憶...
忙中偷閑,說的當然係我好友, 因為她做會計工作,又要一邊考試,...
最新推介食評
更多
早幾個月前去過尖沙咀嘅Burgeroom食漢堡,揀咗個平平哋嘅「菠蘿煙...
友人計劃去九州一趟,但就未確定去北九州定南九州好,相約出嚟食晏...
果醬!我就鍾意叫果占,因為,有種港式地道嘅感覺,又中又英嘛。以...
最新讚好相片
更多
Top