dessert buddy

dessert buddy

等級3
我是 dessert buddy
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年
會員推介次數
91
熱門食評
更多
今日相約兩位女性朋友, 好久沒見, 想同佢地把酒談歡, 去了較在角落...
同朋友行完銅鑼灣, 想食晚餐及有甜品的地方, 去了HESHEEAT...
在酷熱的天氣下只想找些較輕型及健康的食物作午餐。首選便是擴充而...
最新推介食評
更多
與舊同事相約午餐,想找一個較舒服的地方傾計和享受高水準的食物,...
下了一星期大雨,難得今日好天,可以離公司遠一點與同事飲茶,終於...
同朋友慶祝生日, 到尖沙咀揾間坐得非常舒服既上樓歐洲私房菜Amina...
最新讚好相片
更多
Top