AlcoPop

AlcoPop

等級3
間歇性合理挑剔, 食完唔肚痛最重要.

平有平的好食, 小小貴有小小貴的值.
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 5 年4 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 尖沙咀
在 中國內地 工作
鰂魚涌 居住
成為首位寫食評會員
5
會員推介次數
12
熱門食評
更多
真係十幾年前同事話呢間係最好食的意大利菜, 一直都記住, 只係一直...
朋友做了一点research, 說CHEF 是城中最好的鐵板燒師傅之一...
朋友介紹一定要試羅宋湯, 真係冇介紹錯, 好足料. 見到四圍好多人...
最新推介食評
更多
朋友介紹一定要試羅宋湯, 真係冇介紹錯, 好足料. 見到四圍好多人...
真係十幾年前同事話呢間係最好食的意大利菜, 一直都記住, 只係一直...
關注中 (1)
更多
Top