alexthemans

alexthemans

等級1
我是 alexthemans
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 5 年10 個月
鰂魚涌 工作
大埔 居住
最鍾意
最新相片
更多
最新推介食評
更多
係IFC睇完早場剛好食飯時候, 今天豪少少一於食日本嘢啦........
最新讚好相片
更多
Top