wendy.ng

wendy.ng

等級4
http://tungng88.blogspot.hk
Email : tungng88@yahoo.com.hk
最愛食野小肥妹
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年7 個月
會員推介次數
2788
熱門食評
更多
工作狂朋友忙碌過後放工 想RELAX 一下, 結果他帶我去他...
上星期六放工後是下午,因去做gym前沒食午餐, 所以做gym後休...
近來同男友食得太多西餐, 轉轉口味去食中餐。 剛巧在太子經過禾...
最新推介食評
更多
同朋友在The ONE睇完戲,就來到The Point 食晚飯。 店...
男友出了花紅, 所以請我食至愛日本料理, 所以帶來蘭桂坊 Fumi ...
因中秋時節, 我預早一星期多相約家人到外食晚飯做節, 就來到太...
最新讚好相片
更多
Top