wendy.ng

wendy.ng

等級4
http://tungng88.blogspot.hk
Email : tungng88@yahoo.com.hk
最愛食野小肥妹
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年2 個月
觀塘 工作
會員推介次數
2622
熱門食評
更多
工作狂朋友忙碌過後放工 想RELAX 一下, 結果他帶我去他...
上星期六放工後是下午,因去做gym前沒食午餐, 所以做gym後休...
近來同男友食得太多西餐, 轉轉口味去食中餐。 剛巧在太子經過禾...
最新推介食評
更多
有次同朋友在銅鑼灣行完街, 就到朋友愛食日本餐銅鑼灣區焱丸食...
放工好鬼得閒,所以去左蘭桂坊,蘭桂坊俾我既感覺離唔開呢兩種,酒...
難得家人今晚有空晚膳,姐姐提意來到囍雲天酒家, 因之前曾到來而...
最新讚好相片
更多
Top