wendy.ng

wendy.ng

等級4
http://tungng88.blogspot.hk
Email : tungng88@yahoo.com.hk
最愛食野小肥妹
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 5 年
觀塘 工作
觀塘 居住
會員推介次數
1627
熱門食評
更多
工作狂朋友忙碌過後放工 想RELAX 一下, 結果他帶我去他...
上星期六放工後是下午,因去做gym前沒食午餐, 所以做gym後休...
近來同男友食得太多西餐, 轉轉口味去食中餐。 剛巧在太子經過禾...
最新推介食評
更多
通常一提到工廈,大部分人都只會提到觀塘。 但其實在太古、鰂魚涌...
在東港城場行完街後,到附近來食晚飯 ~ 上海婆婆336。店裝潢以...
與朋友行街睇波鞋後, 到附近食個晚飯 ~ Woods。 店裝潢以木...
最新讚好相片
更多
Top