PollyBob

PollyBob

等級3
我是 PollyBob
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 11 年5 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 大坑
中環 工作
大坑 居住
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
14
熱門食評
更多
已經光顧過兩次才寫這個食評,希望可以介紹多幾個菜式  開了唔...
竟然冇人發表過食評!!?!!! 之前經朋友介紹去過幾次飲野,真...
大坑終於唔係淨係識開新日本餐廳 / 拉麵,有多D其他口味喇﹗ ...
最新推介食評
更多
Had a quick lunch here with a hokkaido crab and sweet corn ra...
星期六下午,與姨姨有個特別的約會。 便是到灣仔月街的新餐廳May...
已經光顧過兩次才寫這個食評,希望可以介紹多幾個菜式  開了唔...
Top