dogtail

dogtail

等級3
民以自為先😋早餐諗定午餐食乜,午餐諗下晩餐食咩🤤anytime 都係諗食咩😬歡迎飲食交流 dogtail_dog@hotmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年5 個月
會員推介次數
10
熱門食評
更多
難得夾到幾個一齊放假,梗係要食我的最愛啦❤️我哋五個一齊去食港...
成日呢都好想食下午茶,但到咗下午茶嘅時候又唔知想食乜🙈跟住呢...
呢間公和已經有好多年嘅歷史,平時呢經過呢都會飲下佢嘅豆漿,食下...
Top