rosycatcat

rosycatcat

等級1
我是 rosycatcat
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年8 個月
會員推介次數
2
熱門食評
更多
原來第一次寫食評係需要不少動力...而這次的動力係遇上一間有驚喜...
半年來第三次寫食評…真係好懶~ 不過今次要介紹一間係中環食Lun...
朋友山長水遠走入黎上水搵我食lunch~梗係帶佢食間有d水準既……...
關注中 (1)
更多
粉絲 (1)
更多
Top