r9kit11

r9kit11

等級1
我是 r9kit11
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年9 個月
最新推介食評
更多
話說到愉景灣為男人慶生,特此揀選佢夢寐以求想搵番既西班牙味道!...
早兩日朋友打黎約食飯,話帶我試新野,黃金芝士雞煲?我諗左好耐...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top