biqimi

biqimi

等級2
我是 biqimi
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年4 個月
經常出沒在 上環 / 中環 / 銅鑼灣
中環 工作
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
9
熱門食評
更多
同個朋友話要食生蠔,終於去到。 佢有個特別offer, 每個人叫2杯...
今日去朋友婚禮, 意外發現一小店。佢旁邊有gallery 同埋賣其他特...
星期五晚上沒訂位,亂衝亂撞走咗入去呢間鋪頭。咁啱之前個轉嘅人食...
最新推介食評
更多
今日去朋友婚禮, 意外發現一小店。佢旁邊有gallery 同埋賣其他特...
Top