Shad.T0

Shad.T0

等級2
我是 Shad.T0
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年5 個月
經常出沒在 西貢 / 沙田 / 馬鞍山
沙田 工作
馬鞍山 居住
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
13
熱門食評
更多
Saturday 同 Brunch 兩字吾知幾時開始,已經變得互相有關連。一...
台灣宜家好流行一種飲食態度,就係’原味食尚’。佢哋會係21日食原...
呢幾排出開香港島,晏奏自然係埋個邊食。 甘香齊有2間分店,1間...
最新推介食評
更多
位於中環域多利皇后街的樓上蔬果汁店 Veggie Boys,開業大約兩...
在銅鑼灣買完東西見肚餓,在禮頓道附近找東西吃,選擇還不少,最...
最新讚好相片
更多
Top