april_ckl

april_ckl

等級3
我是 april_ckl
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年7 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
44
熱門食評
更多
小妹向來都係一個抹茶控,聽聞銅鑼灣有一間好有名的雪糕店,店內...
早前小妹同一班喜歡嚐辣嘅朋友到灣仔食墨西哥菜,真係冇諗過一試...
難得週末小妹最喜歡就係四週搵食!今次一於要試下去西環行行睇下...
最新推介食評
更多
小妹又係工廈搵到好野食,今次搵到日本鹿兒島餃子~ 其實店內提...
小妹先前係觀塘返工,有時太忙miss左lunch time,加上為左慳錢都...
小妹開頭打算同家人訂位試海鮮塔,後來搵餐廳時發現好似蒸氣正氣...
最新讚好相片
更多
Top