dazfoodie

dazfoodie

等級2
我是 dazfoodie
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年9 個月
熱門食評
更多
受住近來風氣影響, all-day breakfast 越黎越流行 今次嘗試的係...
  難得去元朗探朋友, 都要係度食下野, 留低D 足跡, 食完串皇想...
大熱在赤道重疊~~ lunch 同事帶我去食依間大熱高湯麵 眼見枱上...
Top