Mr. J

Mr. J

等級1
無論好食或唔好食,我都會ㄧㄧ與各位分享 !!!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年3 個月
會員推介次數
1
熱門食評
更多
I was invited by my best friend to Helfit Club for dinner l...
最新推介食評
更多
正所謂「辛苦搵黎志在食」經常都咁同老婆講。「食咁多怕肥呀」經常...
Girls night out is all about too much laughters and gossips!...
二月十六日 (星期日) 是日為一年一度渣打馬拉松大日子 以往十...
最新讚好相片
更多
Top