Karykee

Karykee

等級1
我是 Karykee
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年8 個月
中環 工作
元朗 居住
最鍾意
最新推介食評
更多
天氣轉冷, 突然想試一試芝士火鍋, 於是在openrice上尋找一下, 找到...
感謝驚喜之蛋糕 ,靚靚紫色葉黑底既蛋糕盒俾人一種神秘而高貴既感...
Top