Bunarbu

Bunarbu

等級1
我是 Bunarbu
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年11 個月
經常出沒在 青衣
葵芳 工作
元朗 居住
最鍾意
成為首位寫食評會員
1
熱門食評
更多
始終要自己去試過先可以去出POST, 一早訂左位去食放題, 因為唔...
關注中 (1)
更多
Top