Ching Lam

Ching Lam

等級1
我是 Ching Lam
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年
熱門食評
更多
本人向來不太喜歡食米線...但自從試過雲貴軒(元朗)之後...從此...
最新相片
更多
最新推介食評
更多
今日我地有朋友一早10:45到左排第一,舖頭開1200,不過11:30既時...
Top