wahaka

wahaka

等級4
我是 wahaka
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年1 個月
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
52
熱門食評
更多
趁勞動節放假去食放題 可以一早就去到食第一round~ 好彩book ...
小店鋪不太顯眼,但呢度卻可以一次過滿足晒西式同泰國菜兩個願望啊...
見到openrice 幾多笑笑,點知不似預期 首先d 位好窄,基本上同隔...
最新推介食評
更多
小店鋪不太顯眼,但呢度卻可以一次過滿足晒西式同泰國菜兩個願望啊...
最新讚好相片
更多
Top