enrichyin

enrichyin

等級1
我是 enrichyin
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年3 個月
經常出沒在 大角咀 / 尖沙咀 / 旺角
大埔 工作
旺角 居住
會員推介次數
1
熱門食評
更多
能做返出食物原有嘅味道 更覺滿意... 唔知係咪近街市,食材很新鮮...
最新推介食評
更多
最近為咗節制飲食,控制體重,雖然好想食自助餐或者放題,夜晚都唔...
平時食慣連鎖放題店,貪佢地水準夠平均,但係食得多發覺菜式都係千...
週末和家人食晚飯而去到大角咀,又是一個有不少選擇的區域,在家人...
最新讚好相片
更多
Top