samurai

samurai

等級4
我喜歡好味道的食物,古怪的也不拘,鍾意食牛腩,更鍾意食海鮮,價錢要抵,地方不太揀擇.自己喜歡煮食,亦有番兩度手勢,宴客都有信心.
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 16 年9 個月
經常出沒在 旺角 / 荔枝角 / 深水埗
荔枝角 工作
荔枝角 居住
最鍾意
粵菜 (廣東) / 港式 / 客家菜 / 自然煮 / 海鮮 / 粉麵/米線 / 燒烤 / 海鮮, 廣東式 / 中菜館 / 小食店 / 酒樓 / 各類特色食品
成為首位寫食評會員
14
會員推介次數
209
熱門食評
更多
常常路過這燒味老店, 郤很少進去堂食, 只有買燒味回家加料, 已經覺...
很早前已經留意這食店, 不過店前永遠都有一條小龍; 不喜歡排隊的...
一向喜歡食牛腩, 偶然從食評中看見這新店, 好評多多. 決定會他一會...
最新推介食評
更多
無啦啦吹雞請飲茶,午飯屬於我自己私人休息時間,仲要陪您飲茶,有...
公司傾成左一單大生意,老闆請食飯最開心係由我地發板,大家一心有...
開山祖師陳金盛先生在1950年代是在深井村做小販,後趁市區客入來食...
最新讚好相片
更多
Top