phoebelwk

phoebelwk

等級4
我是 phoebelwk
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年5 個月
經常出沒在 銅鑼灣 / 尖沙咀 / 旺角
成為首位寫食評會員
2
會員推介次數
18
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
是咁的,第一次貪得意報名去試食創意長壽司,好好彩有份參與呢次活...
終於終於試左蘭芳園喇,之前一直想試呢間食店。 叉燒汁豬頸肉撈丁...
一直想試呢間cake shop,因為環境真係好似珠寶店,未食見到都興奮啦...
最新推介食評
更多
上星期,我見到 Openrice 新餐廳資料,找到一間位於灣仔軒尼詩道...
最近看到網路上有篇短文, 說人生其實是很短暫的, 平均算起來其實只...
不知不覺間巳來到為大爺慶祝第六次的生辰. 回想起這六年間, 跟大爺...
Top