applehoneyhk

applehoneyhk

等級4
食物好味與否純屬個人化、唔好單憑內文與相片,信吓自己嘅直覺、荷包係自己,眼珠都係自己,分享純屬個人喜歡食同影。。。
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
熱門食評
更多
感謝地鐵之發明另一個懶透廚娘在假日都可以四圍去且方便, 端午公假...
每一次覓食旅程中,每會遇上挫折、我都會提醒自己不要太輕易信一些...
自從早幾個月看到離誌,已經很有衝動、但因近月太忙未有動身 今日...
最新推介食評
更多
之前見朋友post相食呢間個蟹蓋燒好似好正,抵不住誘惑還是來試一下...
今晚屋企無煮飯,放工搵左同事一齊食, 同事話係牛頭角安基苑開左間...
今天早上完結工作,趕在下午場前與友人快吃個生日午飯。選了個中間...
最新讚好相片
更多
Top