FoodieGoodie

FoodieGoodie

等級4
加菲貓
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年8 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 尖沙咀
在 海外 工作
在 英國 居住
最鍾意
滬菜 (上海) / 印度菜 / 日本菜 / 廣東、潮州、星、馬、泰、越 / 咖喱 / 點心 / 海鮮 / 數之不盡... / 酒店餐廳 / 中菜館 / 咖啡店 / 火鍋店, 甜品店
成為首位寫食評會員
8
會員推介次數
100
編輯推介數目
2
熱門食評
更多
工作一周又到周末…打算安坐家中享受, 有美食相伴就更如意啦… 美...
事隔年多兩年...以為熱潮減退…不過其實家陣要嚮The Market...
朋友聽多人讚《倫哥》…叫我有機會不防尼試試… 今晚哩場飯局…揀...
Top