mui7273

mui7273

等級1
我是 mui7273
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年2 個月
經常出沒在 灣仔
灣仔 居住
會員推介次數
1
熱門食評
更多
路過見到裝修幾好睇,再望下個餐牌價錢吾貴,就試下個午餐,內裏裝...
朋友們对川菜都有情意結,見openrice各位有讚無彈就去試下,打開餐...
估唔到幾可以,羊扒可以,吞拿鱼沙律,牛肝湯普通,tiramisu好好不...
最新推介食評
更多
路過見到裝修幾好睇,再望下個餐牌價錢吾貴,就試下個午餐,內裏裝...
服務態度差 老闆不知所謂!名大如實!食物質素差不在話下份量更離...
最新讚好相片
更多
Top