mui7273

mui7273

等級2
我是 mui7273
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年9 個月
經常出沒在 灣仔
灣仔 居住
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
4
熱門食評
更多
路過見到裝修幾好睇,再望下個餐牌價錢吾貴,就試下個午餐,內裏裝...
朋友們对川菜都有情意結,見openrice各位有讚無彈就去試下,打開餐...
估唔到幾可以,羊扒可以,吞拿鱼沙律,牛肝湯普通,tiramisu好好不...
最新推介食評
更多
Been here before few months, wish to come again, 所以約了兩個...
朋友生日相聚於西營盤Mars,室內環境舒適優雅, 華麗寬敞,樓底...
去完Philip牙科醫院,在皇后大道西上沿路都沒有什麼食肆想入去食...
最新讚好相片
更多
Top