mjqueen7e

mjqueen7e

等級4
若有甚麼交流,都可以email 給我:

mjqueen7e@yahoo.com.hk
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年5 個月
成為首位寫食評會員
44
會員推介次數
7101
編輯推介數目
241
熱門食評
更多
香港人向來鍾情打邊爐,難怪火鍋店愈開愈多,不過講到今年最火紅的...
如果大家有睇過 TVB 的綜藝節目《我要做老闆》的話,相信對第...
友人向來愛吃自助餐,尤其是以龍蝦及海鮮做主題的 buffet,更是百...
最新推介食評
更多
天氣悶熱, 又不停的下雨, 搞到我的心情非常煩躁又鬱悶, 實在沒有心...
Fb 的谷友 Ricky哥 , 步入花甲之年 .... 我們幾位谷友一早在...
出席首映禮之前, 先在這裏吃個晚餐 .... Menu ~ 薑汁梳打 ...
最新讚好相片
更多
Top