Ka0123

Ka0123

等級1
我是 Ka0123
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 個月
熱門食評
更多
係2年前已經聽聞呢間餐廳好多人排隊.. 早幾個月係澳洲返黎香港就...
見呢間最近新開好多人討論..又好評如潮 撞岩平日放假..前日就即刻...
之前食過牛角散點.. 對上一次食已經2年幾前 1直對牛角飯同佢d...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
粉絲 (1)
更多
Top