wingsimon

wingsimon

等級4
American 鬼佬 食'人' 野。 食同瞓!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 1 年1 個月
成為首位寫食評會員
2
會員推介次數
157
熱門食評
更多
An excellent sashimi lunch has lunch and union party 🎉 at ...
at noon Another pupil of our exercise teacher 👨‍🏫 ...
our morning exercise coach lady Celebrating her 65💃🙆...
最新推介食評
更多
距上次来八吉已经快一年了 但一直念念不忘  今次到尖沙咀办事 ...
上年去完沖繩 對沖繩食品念念不忘 沖繩agu豬扒定食 前菜青瓜...
雖然同友人剛從日本回來不久,但佢話好想食正宗d ge日本野,經朋友...
最新讚好相片
更多
Top