Pinkpump

Pinkpump

等級4
我最愛周圍覓食~見到新奇既野就會試~視每次都為一個小冒險!
mandylh2004@hotmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 1 年3 個月
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
771
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
今日黎大澳之行,享受遠離市區既片刻寧靜,同埋感受漁村和諧樸素既...
已經唔知幾耐無食過師傅新鮮手製既點心了。 而家既茶樓為左節省成...
小店總係可以比人一種親切既感覺,沒有太多包裝,純粹專注咁去做好...
最新推介食評
更多
之前我曾經看過開飯網內的「飲食誌」,知道尖沙咀「星光行」樓上的...
現在市面大部分的茶餐廳,十居其九樓面都會配備至少一部電視機看門...
常言道,看世界上任何的事物都不能只看一面,而不能以偏概全。「S...
最新讚好相片
更多
Top