Pinkpump

Pinkpump

等級4
我最愛周圍覓食~見到新奇既野就會試~視每次都為一個小冒險!
mandylh2004@hotmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 個月
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
651
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
今日黎大澳之行,享受遠離市區既片刻寧靜,同埋感受漁村和諧樸素既...
要食好野係需要付出的,少啲意志都排唔到,想黎呢度食野經歷兩個多...
好耐冇黎過旺角中心啦~ 商場規劃過,引入左好多食肆,今次試左本...
最新推介食評
更多
花了13個月的時間寫下第1至100篇食文,卻又待了26個月的時間才能...
都市人食得健康,知易行難。每日翻工,一日至少有一餐出街食,忙起...
週四晚約咗友人喺天后交收迷你兵兵貼紙,兩口子啤完兩輪歡樂時光後...
Top