kannkane

kannkane

等級1
我是 kannkane
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年9 個月
會員推介次數
2
熱門食評
更多
每次一入嚟安南,都畀嗰種食物香氣吸引住 ! 今次試咗推出無耐嘅...
第一次食寫評,因為呢度嘅鐵板燒好 impressive 啊! 嚟之前見到 o...
路過見到呢間新開餐廳裝修好特別,機緣巧合就嚟嚐嚐早餐。 見佢早...
最新推介食評
更多
早前跟朋友一起開了一個愉快的生日派對,發現忘了寫分享,現在補回...
好耐冇同朋友咁enjoy去食餐飯, 坐得舒服之外, 服務都好好(有個男...
好一段日子沒吃泰國菜,但這個星期,就連續吃了兩次,第一次是在奧...
Top