chongjacky

chongjacky

等級4
jackyphoto13@yahoo.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年11 個月
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
4231
熱門食評
更多
今日番工拎晒野等收工影相,一收工立即趕去觀塘海濱,set好機,原...
最近老麥又番炒將軍漢堡,見身邊好多朋友都蠢蠢欲動。 而我?雖然...
文房四寶相信身為中國人應該冇咩人唔識,紙,筆,墨,硯由細聽到大...
最新推介食評
更多
最近到訪了一家街坊越式餐廳,感覺不錯,而且價錢親民。 餐廳有...
如果你是元朗人,今日應該會感到苦盡甘來,經過多年的建設,元朗終...
台灣,一個香港人絕不陌生的地方。身邊很多朋友都視台灣為”鄉下”...
Top