yimlois

yimlois

等級4
Instagram: buttkidss Email: loisyim@gmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年1 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
23
熱門食評
更多
星期二 得閒冇事同朋友去食 位置好方便銅鑼灣C出口一出對面就係...
雖然本身黎呢到係一心打算食果個semi buffet,但係原來星期六日先...
之前見朋友成日黎食呢間,我終於都黎試喇! 叫咗一個吉列牛($...
最新推介食評
更多
媽媽生日飯,爸爸特登揀左呢間餐廳! 因為呢間係佢小學舊址改建而...
呢間甜品舖嘅窩夫一直受大家吹捧,今日就黎試試佢! 因為我真係好...
咁岩去屯門搵朋友,就叫佢帶我去食呢間想試好耐嘅日本野! 佢lunc...
Top