Chiloong

Chiloong

等級3
鍾意周圍搵野食 聯絡:chiloong.cheng@yahoo.com.hk
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年1 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
1
熱門食評
更多
祥興記既生煎包真係無得輸🤤🤤🤤 不愧為米芝連一星食肆 尖...
跟同事黎左呢度食lunch 試試個招牌滑蛋三寶飯🤔 但係因為敏感...
呢個🐷排飯好耐之前已經想黎食 食日難得放假就喺非䌓忙時間黎食...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top