maggie02315

maggie02315

等級3
我是 maggie02315
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年1 個月
會員推介次數
1
熱門食評
更多
見到報導指呢間新開的台式飲品店的老闆娘係台灣人,口味正宗。 今...
自從5年前去新加坡旅行,食過天天之後,就一直念念不忘,當年去5...
今年生日,近近地book了這間餐廳,意外地有驚喜!餐廳夠大,又有位...
最新推介食評
更多
星期六黎左espuma high tea. 好彩有book 枱,好full 喎! 首先...
粉絲 (1)
更多
Top