Ryinyan

Ryinyan

等級3
鍾意煮野食,會周圍搵平靚正野黎食,唔重口味,唔算好挑剔,但都唔係樣樣野都覺得好味! Email: kingkongyeungwy@gmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年4 個月
會員推介次數
27
熱門食評
更多
返工食晏平平地之選而且都幾好味 呢間野我食左幾次嫁啦, 佢啲...
朋友間熱烈討論呢間野係飯堂,必叫椒鹽雜排飯,放假就走左去食晏,...
朋友話請食飯,去左一間佢經常同屋企人去既放題食,佢話佢去過十次...
最新推介食評
更多
好耐無寫食評了,近排食左好多間特色餐廳都懶寫,但呢間野想讚一讚...
朋友間熱烈討論呢間野係飯堂,必叫椒鹽雜排飯,放假就走左去食晏,...
返工食晏平平地之選而且都幾好味 呢間野我食左幾次嫁啦, 佢啲...
關注中 (2)
更多
Top