arashimiu

arashimiu

等級2
我只是一個好奇和喜歡試新野既小女孩 分享我既小事 實話實說
Facebook: AlittleTHING.Miu
instagram: alittlething_miu
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年7 個月
會員推介次數
3
熱門食評
更多
朋友話同我食生日飯 介紹左呢間餐廳 果然係文青之選 唔係文青既...
我同我朋友係中環行左陣街覺得有d攰,想搵個地方食下野, 發現原來...
同朋友食生日飯 佢指明想食鼎泰豐 係香港係第二次食 3點幾鐘去...
Top