moritatintin

moritatintin

等級4
好鐘意試新野~不過食得最多既都係零食~haaaaaaaa!

注:舊的facebook專頁已沒有用,新的專頁進行中,可用email聯絡,歡迎大家…
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年4 個月
經常出沒在 中環 / 西環 / 旺角
西環 工作
西環 居住
成為首位寫食評會員
5
會員推介次數
503
熱門食評
更多
參觀左美荷樓生活館後,去埋冰室食LUNCH先。呼吸冰室,我最想...
上網見到上環開了一間有特色的韓食店,看到鐵錘飯好玩又吸引,急不...
靠得住開了不少分店,連上水都有,反正係上水搵食,一於食呢間了。...
最新推介食評
更多
掃街的目的從來不為吃飽,像街王這種韓風小食店,份量小的加上價位...
※本文以用餐當日的環境、服務和食物質素為準,口味亦因人而異,文...
※本文以用餐當日的環境、服務和食物質素為準,口味亦因人而異,文...
最新讚好相片
更多
Top